Dokumenty, wzory i materiały informacyjne

Nazwa dokumentu

data publikacji/aktualizacji

link do pobrania 

statut przedszkola

1.1.2023

umowa gr. przedszkolna

1.1.2023

wzór zgłoszenia

1.1.2023

deklaracja kontynuacji opieki na rok 2023/24

1.12023

program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola "Calineczka i Przyjaciele"

1.1.2023

podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

1.1.2023