biuro@calineczkaiprzyjaciele.pl

tel. 603 634 567 lub 609 869 063

 

Niepubliczne Przedszkole

"Calineczka i Przyjaciele"

O Nas

 

 

Wizja

 

Nasze działania skierowane są na utworzenie przedszkola, jako miejsca, gdzie najważniejszy jest rozwój osobowości dziecka, przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wierzących we własne siły i możliwości, aktywnych w podejmowaniu decyzji, kreatywnych, odróżniających dobro od zła, potrafiących współpracować w grupie.

 

Misja

 

 • Zapewniamy dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 • Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności wpływających na rozwój ich osobowości.
 • Tworzymy warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 • Dążymy do ukształtowania postawy  przyszłego twórcy i odbiorcy sztuki  odpowiedzialnego członka dorosłego społeczeństwa.
 • Kształtujemy człowieka otwartego, wrażliwego na innych, przygotowanego do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Wprowadzamy dziecko w świat w oparciu o tradycję i kulturę
 • Realizujemy autorskie programy edukacyjne

 

 

Nasze Przedszkole dąży, aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez :

 

 • prowadzenie zajęć m.in. Metodą Dobrego Startu
 • zajęcia w grupach dwujęzycznych
 • logoterapię i kulturę żywego słowa
 • zajęcia sportowe z elementami korekty wad postawy i gimnastyki artystycznej,
 • zajęcia informatyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia muzyczno – taneczne

 

 Wykonanie : Park-Net

poczta >>

Skontaktuj się z nami

Niepubliczne Przedszkole "Calineczka i Przyjaciele"

mail: biuro@calineczkaiprzyjaciele.pl

tel. 603 634 567 lub 609 869 063  

Ul. Świerkowa 6, Kamieniec Wrocławski,  55-002

Na skróty